یادگیری و آموزش مجازی

سهم من از فضای سایبری برای تکمیل بحث ها، مقالات، منابع و ... در کلاس درس

یادگیری و آموزش مجازی

سهم من از فضای سایبری برای تکمیل بحث ها، مقالات، منابع و ... در کلاس درس

یادگیری و آموزش مجازی

امــــــــواج زندگی را بپذیــــر؛ حتی اگـر گـاهی تو را به اعـــــماق دریـا بـبــرند!
آن مـاهی آســــــوده که همیــــشـه بـر سطـــح آب مــی بیــنی اش؛
مُرده است...

نیلوفر مرتضی نژاد هستم دکتری رشته ی مطالعات برنامه درسی دانشگاه خوارزمی
عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
زمینه های مطالعاتی مورد علاقه:
یادگیری الکترونیکی- آموزش مجازی
کارآفرینی و برنامه ی درسی در سازمان ها
یادگیری مادام العمر
لذت یادگیری
پراگماتیسم و فراگیر محوری و ...

۲۳ مطلب با موضوع «اطلاع رسانی» ثبت شده است

نمره از شش

کد دانشجو

یک تمام

۹۵۰۱۰۹۳۸۹

پنج تمام

۹۵۰۱۲۹۶۰۰

غایب

۹۵۰۱۰۹۶۸۰

یک تمام

۹۵۰۰۹۷۹۳۲

غایب

۹۵۰۰۹۷۹۴۶

پنج و بیست و پنج صدم

۹۵۰۰۳۴۳۴۰

سه تمام

۹۵۰۱۰۱۰۰۵

غایب

۹۵۰۲۴۵۸۴۷

چهار و هفتادوپنج صدم

۹۵۰۲۴۲۱۵۹

دو و نیم

۹۵۰۳۰۷۲۹۳

سه و بیست و پنج صدم

۹۵۰۲۱۲۸۱۵

سفید

۹۵۰۲۳۶۱۷۷

نیم

۹۵۰۰۶۵۱۳۵

پنج و بیست و پنج صدم

۹۵۰۰۱۷۹۱۷

پنج تمام

۹۵۰۰۶۲۰۳۴

دو و نیم

۹۵۰۱۱۷۲۱۷

پنج و نیم

۹۵۰۱۶۱۷۶۸

غایب

۹۵۰۱۹۹۱۷۴

سه و بیست و پنج صدم

۹۵۰۰۰۴۴۶۷

چهار تمام

۹۵۰۰۸۷۰۸۸

پنج و نیم

۹۵۰۱۱۲۵۶۰

دو تمام

۹۵۰۰۴۱۸۰۳

چهار و بیست و پنج صدم

۹۵۰۰۱۰۱۷۵

دو و هفتادوپنج صدم

۹۵۰۲۵۹۲۶۲

چهار و هفتادوپنج صدم

۹۵۰۲۴۰۸۰۵

دو و نیم

۹۵۰۰۳۱۰۶۲

غایب

۹۵۰۰۱۹۹۵۴

دو و نیم

۹۵۰۲۱۵۶۰۱

سرکار خانم ناهیده اشترنژاد

اسم شما در لیست هیچ کدام از دو گروه وجود ندارد. لطفا جهت رفع مشکل حضور در آزمون پایان ترم هرچه سریع تر به اداره آموزش مراجعه کنید.

 • ۱۱ دی ۹۵ ، ۰۹:۰۷
 • ۳۶۲ نمایش
 • مرتضی نژاد

گروه الف

نمره از شش

کد دانشجو

دو و بیست و پنج صدم

۹۵۰۱۴۶۰۷۰

چهاروهفتادوپنج صدم

۹۵۰۰۹۳۶۳۶

چهار و نیم

۹۵۰۰۷۴۳۱۳

دو و نیم

۹۵۰۲۴۲۱۳۸

چهار

۹۵۰۲۳۴۴۷۲

سه و هفتادوپنج صدم

۹۵۰۰۳۸۶۱۰

سه تمام

۹۵۰۲۷۶۸۴۰

سه تمام

۹۵۰۰۵۸۴۲۳

پنج و بیست و پنج صدم

۹۵۰۱۶۷۰۳۳

دو تمام

۹۵۰۰۳۸۰۵۸

پنج و نیم

۹۵۰۰۱۷۲۶۹

دو تمام

۹۵۰۰۱۷۴۷۵

یک و هفتاد و پنج صدم

۹۵۰۰۹۸۴۹۵

پنج و هفتادوپنج صدم

۹۵۰۱۳۴۲۶۵

دو تمام

۹۵۰۱۴۳۷۹۵

چهار و بیست و پنج صدم

۹۵۰۲۰۶۴۳۰

سه تمام

۹۵۰۳۰۹۶۱۰

شش تمام

۹۵۰۱۶۵۵۰۰

دو و نیم

۹۵۰۳۰۸۵۶۳

پنج و نیم

 

۹۵۰۱۰۶۶۰۰

 

گروه ب

نمره از شش

کد دانشجو

پنج و بیست و پنج صدم

۹۵۰۱۹۲۷۵۰

پنج و هفتادوپنج صدم

۹۵۰۱۲۴۵۸۹

پنج و هفتادوپنج صدم

۹۵۰۱۳۷۳۱۷

دو و نیم

۹۵۰۲۰۶۲۶۸

پنج تمام

۹۵۰۱۳۷۷۶۸

پنج و بیست و پنج صدم

۹۵۰۱۰۲۳۲۹

شش تمام

۹۵۰۲۹۰۸۸۷

چهارو بیست و پنج صدم

۹۵۰۰۹۶۴۴۶

پنج و بیست و پنج صدم

۹۵۰۲۱۸۴۸۶

غایب

۹۵۰۲۰۴۰۹۸

چهاروبیست و پنج صدم

۹۵۰۰۰۹۵۰۴

چهار تمام

۹۵۰۲۵۵۵۲۷

پنج و هفتادوپنج صدم

۹۵۰۲۶۷۷۲۵

پنج و هفتادوپنج صدم

۹۵۰۱۱۳۳۰۵

پنج و هفتادوپنج صدم

۹۵۰۱۳۱۹۸۰

شش تمام

۹۵۰۰۰۶۱۵۰

سه و هفتادوپنج صدم

۹۵۰۰۳۷۳۶۳

پنج و بیست و پنج صدم

۹۴۰۰۶۳۴۶۲

پنج و بیست و پنج صدم

۹۵۰۰۹۳۰۰۹

چهار تمام

۹۵۰۲۷۱۲۸۵

پنج و نیم

۹۵۰۰۸۸۱۷۳

غایب

۹۴۰۰۳۳۶۰۵

پنج و نیم

۹۵۰۲۵۵۲۵۲

 • ۳۰ آذر ۹۵ ، ۱۸:۱۷
 • ۳۸۲ نمایش
 • مرتضی نژاد

نمره از پنج

کد دانشجو

یک و بیست و پنج صدم

950140307

یک و  نیم

950161183

دو تمام

950143568

یک و نیم

950140340

غایب

950107708

غایب

950215601

سه تمام

950268129

بیست و پنج صدم

950306564

یک و بیست و پنج صدم

950180254

غایب

950293587

غایب

950192255

سه و نیم

950259409

سه تمام

950451535

دو و نیم

950016448

غایب

950187562

یک و نیم

930279621

یک و هفتادو پنج صدم

950161610

یک و نیم

950007142

یک و نیم

950081590

یک و نیم

950251886

یک تمام

950183710

دو و نیم

950007202

دو و نیم

950301636

سه تمام

950038081

چهار و بیست و پنج صدم

950161174

چهار و بیست و پنج صدم

950165450

دو تمام

950070743

چهار تمام

950226345

سه و نیم

930396905

 
 
 • ۲۳ آذر ۹۵ ، ۱۸:۵۷
 • ۳۸۵ نمایش
 • مرتضی نژاد

آقایان و خانمها:

آقایان و خانمها

گروه الف:

1- انجامی، حسین زاده، پذیره و پرگاری: اسلایدهای45، 46 و 47

2- پورجعفری، ایرانی،  خراسانی و رزاقی: اسلایدهای 49، 50 ،51 و 52

3- رفیع نژاد، محمدمرادی، و صانعی پور، اسلایدهای 53 ، 55، 56 و 57

4- زینال پور، لک، نادری و یگانه وند: اسلایدهای 58، 59، 60 و 61

5- وفایی، نجفی الله لو و یوسفیان: اسلایدهای 62، 63 و 64

 

گروه ب:

1- احمدی، پورستار، اصغری، ایرانی و بیرام زاده: اسلایدهای45، 46 و 47

2- اژدری، پورغفار، جم، حبیب نژاد، حسنقلی پور و خضری: اسلایدهای 49، 50 ،51 و 52

3- طالبیان، خیری، شفق، رضوی و روشن تاب:اسلایدهای 53 ، 55، 56 و 57

4- شیخ الاسلامی، شیخلو، خیراندیش، عین الهی و فهیمی: اسلایدهای 58، 59، 60 و 61

5- فتاحی، قهرمانی، خوشنوا، محمدی و یاقوتی، اسلایدهای 62، 63 و 64

 

+مقایسه واژه های experimental & experiential فراموش نشود.

++ در لینک زیر هم می توانید نمونه سوال زبان تخصصی دو ترم پیش را ببینید. البته یکی از فایل های آنها با اسلایدهای این ترم مشابه بوده است. ولی می توانید با نحوه کلی طرح سوال آشنا شوید.

نمونه سوال زبان تخصصی

 • ۲۸ آبان ۹۵ ، ۱۸:۲۰
 • ۴۱۹ نمایش
 • مرتضی نژاد

ترجمه برای جلسه آینده

آقایان و خانمها

گروه الف:

1- انجامی، حسین زاده، پذیره و پرگاری: اسلایدهای21، 22 و 23

2- پورجعفری، ایرانی،  خراسانی و رزاقی: اسلایدها 24، 25و 26

3- رفیع نژاد، محمدمرادی، شیخلو  و صانعی پور، اسلایدهای 27، 28، 29 و 30

4- زینال پور، لک، نادری و یگانه وند: اسلایدهای 31، 32 و 33

5- وفایی، نجفی الله لو و یوسفیان: اسلایدهای 36، 37 و 38

 

گروه ب:

1- احمدی، پورستار، اصغری، شفق و بیرام زاده: اسلایدهای 21، 22 و 23

2- اژدری، پورغفار، جم، حبیب نژاد، حسنقلی پور و خضری: اسلایدهای 24، 25و 26

3- طالبیان، خیری، رضوی و روشن تاب: اسلایدهای 27، 28، 29 و 30

4- شیخ الاسلامی، خیراندیش، عین الهی و فهیمی: اسلایدهای 31، 32 و 33

5- فتاحی، قهرمانی، خوشنوا، محمدی و یاقوتی، اسلایدهای36، 37 و 38


 
 • ۲۳ آبان ۹۵ ، ۱۱:۵۳
 • ۳۸۷ نمایش
 • مرتضی نژاد

ترجمه برای جلسه آینده

آقایان و خانمها

گروه الف:

1- انجامی، ایرانی، پذیره و پرگاری: اسلایدهای 27، 28 و 29

2- پورجعفری، حسین زاده، خراسانی و رزاقی: اسلایدها 30، 31 و 32

3- رفیع نژاد، زینال پور، شیخلو  و صانعی پور، اسلایدهای 33 و 34

4- محمدمرادی، نادری و نجفی الله لو: اسلایدهای 35 و 36

5- وفایی، یگانه وند و یوسفیان: اسلایدهای 37 و 38

 

گروه ب:

1- احمدی، اژدری، اصغری، شفق و بیرام زاده: اسلایدهای 27، 28 و 29

2- پورستار، پورغفار، حبیب نژاد، حسنقلی پور و خضری: اسلایدهای 30، 31 و 32

3- خیراندیش، خیری، رضوی و روشن تاب: اسلایدهای 33 و 34

4- شیخ الاسلامی، طالبیان، عین الهی و فتاحی: اسلایدهای 35 و 36

5- فهیمی، قهرمانی، خوشنوا، محمدی و یاقوتی، اسلایدهای 37 و 38

 

لطفا اگر نام کسی قید نشده است در نظرات همین پست اعلام کند.

 • ۲ نظر
 • ۰۸ آبان ۹۵ ، ۲۰:۳۸
 • ۳۹۰ نمایش
 • مرتضی نژاد


ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به اطلاع می‌رساند بنابر اعلام معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی واحد ارومیه، با توجه به شرکت دانشجویان عزیز و استادان گرانقدر در مراسم و هیات‌های عزاداری و مشکلات آمدوشد از شهرهای دیگر، کلاس‌های آموزشی روزهای پنجشنبه و جمعه 22 و 23 مهرماه تعطیل می‌باشد و اساتید طبق هماهنگی، کلاس‌های جبرانی این روزها را در هفته‌های آتی برگزار خواهند نمود.  

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

 • ۱۹ مهر ۹۵ ، ۱۶:۱۱
 • ۳۱۶ نمایش
 • مرتضی نژاد

فایل را می توانید از لینک زیر دانلود کنید:

 

 

Curriculum Development1

ضمنا برای جلسه آینده، مطالعه درباره ی goal, aim & objective فراموش نشود.

 

نفرات برای ترجمه اسلایدها برای جلسه ی آینده هم از این قرار است:

+ تمام افراد هر ردیف موظفند تمام اسلایدهای مشخص شده را کار کننند.

1. احمدی، اژدری، اصغری، بقایی و انجامی: اسلایدهای 4، 6، 7 و 8 (اسلاید 5 در کلاس کار شد)

2. پورستار، جم، پذیرنده، پورجعفری، پورغفار: اسلایدهای 9، 10 و 11

3. حسین زاده، خراسانی، خضری، حبیب نژاد، حسنقلی نژاد: اسلایدهای 12، 13 و 14

4. خیری، رزاقی، رضوی، روشن تاب و خیر اندیش: اسلایدهای 15، 16 و 17

5. زینال پور، شفق، شیخ الاسلامی، شیخلو، یوسفیان و طالبیان: اسلایدهای 18، 19 و 20

6. عین الهی، فهیمی، قهرمانی، کریم خوشنوا و محمدمرادی: اسلایدهای 21، 22 و 23

7.. محمدی، نادری، نجفی، وفایی، یاقوتی و یگانه: اسلایدهای 24، 25 و 26

 

+فایل و اسامی در کانال تلگرام نیز موجود است.

 • ۱۵ مهر ۹۵ ، ۰۹:۰۳
 • ۳۳۹ نمایش
 • مرتضی نژاد

خبر خوب

۰۱
شهریور

مدرسه ى حکمت تعطیل نمى شود

 

حکم قبلى لغو شده و مجددا به این مدرسه اجازه داده شده است فعالیتش را پى بگیرد

به دلیل پست قبلى، وظیفه ى خودم دانستم اطلاع رسانى کنم

 • ۰۱ شهریور ۹۵ ، ۱۲:۱۶
 • ۲۶۴ نمایش
 • مرتضی نژاد

در لینک زیر می توانید مطالب مربوط به بیان مسأله و شیوه ی نگارش آن که را مشاهده کنید:

بیان مسأله

 

همچنین مطلب زیر مربوط به اهمیت و ضرورت تحقیق و تا حدودی انتخاب موضوع تحقیق می باشد:

اهمیت و ضرورت تحقیق

 

+ مطالعه ی هر دو فایل برای امتحان پایان ترم توصیه می شود.

 • ۰۷ خرداد ۹۵ ، ۲۱:۰۶
 • ۳۳۷ نمایش
 • مرتضی نژاد