یادگیری و آموزش مجازی

سهم من از فضای سایبری برای تکمیل بحث ها، مقالات، منابع و ... در کلاس درس

یادگیری و آموزش مجازی

سهم من از فضای سایبری برای تکمیل بحث ها، مقالات، منابع و ... در کلاس درس

یادگیری و آموزش مجازی

امــــــــواج زندگی را بپذیــــر؛ حتی اگـر گـاهی تو را به اعـــــماق دریـا بـبــرند!
آن مـاهی آســــــوده که همیــــشـه بـر سطـــح آب مــی بیــنی اش؛
مُرده است...

نیلوفر مرتضی نژاد هستم دکتری رشته ی مطالعات برنامه درسی دانشگاه خوارزمی
عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
زمینه های مطالعاتی مورد علاقه:
یادگیری الکترونیکی- آموزش مجازی
کارآفرینی و برنامه ی درسی در سازمان ها
یادگیری مادام العمر
لذت یادگیری
پراگماتیسم و فراگیر محوری و ...

نمرات میان ترم درس مقدمات روش تحقیق گروه الف

سه شنبه, ۲۳ آذر ۱۳۹۵، ۰۶:۵۷ ب.ظ

نمره از پنج

کد دانشجو

یک و بیست و پنج صدم

950140307

یک و  نیم

950161183

دو تمام

950143568

یک و نیم

950140340

غایب

950107708

غایب

950215601

سه تمام

950268129

بیست و پنج صدم

950306564

یک و بیست و پنج صدم

950180254

غایب

950293587

غایب

950192255

سه و نیم

950259409

سه تمام

950451535

دو و نیم

950016448

غایب

950187562

یک و نیم

930279621

یک و هفتادو پنج صدم

950161610

یک و نیم

950007142

یک و نیم

950081590

یک و نیم

950251886

یک تمام

950183710

دو و نیم

950007202

دو و نیم

950301636

سه تمام

950038081

چهار و بیست و پنج صدم

950161174

چهار و بیست و پنج صدم

950165450

دو تمام

950070743

چهار تمام

950226345

سه و نیم

930396905

 
 
  • ۹۵/۰۹/۲۳
  • ۳۸۴ نمایش
  • مرتضی نژاد