یادگیری و آموزش مجازی

سهم من از فضای سایبری برای تکمیل بحث ها، مقالات، منابع و ... در کلاس درس

یادگیری و آموزش مجازی

سهم من از فضای سایبری برای تکمیل بحث ها، مقالات، منابع و ... در کلاس درس

یادگیری و آموزش مجازی

امــــــــواج زندگی را بپذیــــر؛ حتی اگـر گـاهی تو را به اعـــــماق دریـا بـبــرند!
آن مـاهی آســــــوده که همیــــشـه بـر سطـــح آب مــی بیــنی اش؛
مُرده است...

نیلوفر مرتضی نژاد هستم دکتری رشته ی مطالعات برنامه درسی دانشگاه خوارزمی
عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
زمینه های مطالعاتی مورد علاقه:
یادگیری الکترونیکی- آموزش مجازی
کارآفرینی و برنامه ی درسی در سازمان ها
یادگیری مادام العمر
لذت یادگیری
پراگماتیسم و فراگیر محوری و ...

۳ مطلب در دی ۱۳۹۶ ثبت شده است

لازم به توضیح است بند B  از پارت اول به دلیل مشکل اکثریت، از بارم بندی و نمره آن در بین سایر قسمت ها توزیع و نمرات بر این اساس محاسبه شده است:

نمره میان ترم از شش

کد دانشجو

چهار و نیم

960077801

پنج و بیست و پنج صدم

960026039

چهارو هفتادوپنج صدم

960095930

چهار تمام

950077614

دو و هفتادوپنج صدم

960027462

شش تمام

960091284

شش تمام

960032688

چهار تمام

960034898

غایب

940094629

پنج تمام

960095389

چهار و نیم

960031086

پنج و هفتادوپنج صدم

960121696

شش تمام

960102257

شش تمام

960043411

غایب

960070585

سه و نیم

960024413

پنج و هفتادوپنج صدم

960031173

دو و نیم

960283087

شش تمام

960068289

پنج و نیم

960014961

  • ۰۶ دی ۹۶ ، ۱۱:۵۵
  • ۲۱۵ نمایش
  • مرتضی نژاد

نمرات آزمون میان ترم (کلاس روز چهارشنبه)

 

950137317

دو و نیم

950146070

غایب

950206268

یک و نیم

950242138

چهار و نیم

950234472

چهارو نیم

950106600

پنج تمام

950038610

یک تمام

950009504

چهار تمام

950267725

پنج تمام

950055118

پنج تمام

950038058

چهار تمام

950113305

چهار و نیم

950131980

چهار و نیم

950241679

چهار تمام

950096499

سه و نیم

940063462

سه و نیم

950093009

پنج تمام

940033605

یک و نیم

940206536

چهار تمام

950206430

یک تمام

950309610

یک تمام

950255252

پنج تمام

950308563

یک تمام

 
 

نمرات میان ترم تغییر و اجرای برنامه درسی گروه روز پنجشنبه

 

 

950192750

چهار و نیم

950124589

هفت از هفت

950093636

پنج تمام

950074313

چهار تمام

950137768

پنج تمام

950102329

چهار و نیم

950257260

غایب

950290887

پنج تمام

950096446

چهارو نیم

950276840

یک تمام

950218486

یک و نیم

940254420

غایب

950204098

سه و نیم

950255527

پنج تمام

950167033

غایب

950017269

چهارو نیم

950017475

دو تمام

950006150

پنج تمام

950037363

چهارونیم (با احتساب امتیاز)

950271285

پنج تمام

950088173

دو و نیم

950098495

دو و نیم

950134265

چهاروبیست و پنج صدم

950165500

یک تمام

 
  • ۰۵ دی ۹۶ ، ۱۷:۲۶
  • ۳۳۴ نمایش
  • مرتضی نژاد

فایل پاورپوینت مربوط به درس تغییر و اجرای برنامه درسی را از لینک زیر می توانید دانلود کنید:

تغییر و اجرا

 

لازم به توضیح است این فایل کامل نیست و مطالعه متن کامل مقالات الزامی است

همچنین فقط بخشی از جزوه آقای دکتر اسدیان در پاورپوینت آمده است و مطالعه جزوه کامل (غیر از بخشهای حذف شده که در کلاس اعلام شد) لازم است.

 

  • ۰۴ دی ۹۶ ، ۱۹:۱۱
  • ۲۳۴ نمایش
  • مرتضی نژاد