یادگیری و آموزش مجازی

سهم من از فضای سایبری برای تکمیل بحث ها، مقالات، منابع و ... در کلاس درس

یادگیری و آموزش مجازی

سهم من از فضای سایبری برای تکمیل بحث ها، مقالات، منابع و ... در کلاس درس

یادگیری و آموزش مجازی

امــــــــواج زندگی را بپذیــــر؛ حتی اگـر گـاهی تو را به اعـــــماق دریـا بـبــرند!
آن مـاهی آســــــوده که همیــــشـه بـر سطـــح آب مــی بیــنی اش؛
مُرده است...

نیلوفر مرتضی نژاد هستم دکتری رشته ی مطالعات برنامه درسی دانشگاه خوارزمی
عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
زمینه های مطالعاتی مورد علاقه:
یادگیری الکترونیکی- آموزش مجازی
کارآفرینی و برنامه ی درسی در سازمان ها
یادگیری مادام العمر
لذت یادگیری
پراگماتیسم و فراگیر محوری و ...

نمرات میان ترم درس زبان تخصصی 1

چهارشنبه, ۶ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۵۵ ق.ظ

لازم به توضیح است بند B  از پارت اول به دلیل مشکل اکثریت، از بارم بندی و نمره آن در بین سایر قسمت ها توزیع و نمرات بر این اساس محاسبه شده است:

نمره میان ترم از شش

کد دانشجو

چهار و نیم

960077801

پنج و بیست و پنج صدم

960026039

چهارو هفتادوپنج صدم

960095930

چهار تمام

950077614

دو و هفتادوپنج صدم

960027462

شش تمام

960091284

شش تمام

960032688

چهار تمام

960034898

غایب

940094629

پنج تمام

960095389

چهار و نیم

960031086

پنج و هفتادوپنج صدم

960121696

شش تمام

960102257

شش تمام

960043411

غایب

960070585

سه و نیم

960024413

پنج و هفتادوپنج صدم

960031173

دو و نیم

960283087

شش تمام

960068289

پنج و نیم

960014961

  • ۹۶/۱۰/۰۶
  • ۲۰۹ نمایش
  • مرتضی نژاد