یادگیری و آموزش مجازی

سهم من از فضای سایبری برای تکمیل بحث ها، مقالات، منابع و ... در کلاس درس

یادگیری و آموزش مجازی

سهم من از فضای سایبری برای تکمیل بحث ها، مقالات، منابع و ... در کلاس درس

یادگیری و آموزش مجازی

امــــــــواج زندگی را بپذیــــر؛ حتی اگـر گـاهی تو را به اعـــــماق دریـا بـبــرند!
آن مـاهی آســــــوده که همیــــشـه بـر سطـــح آب مــی بیــنی اش؛
مُرده است...

نیلوفر مرتضی نژاد هستم دکتری رشته ی مطالعات برنامه درسی دانشگاه خوارزمی
عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
زمینه های مطالعاتی مورد علاقه:
یادگیری الکترونیکی- آموزش مجازی
کارآفرینی و برنامه ی درسی در سازمان ها
یادگیری مادام العمر
لذت یادگیری
پراگماتیسم و فراگیر محوری و ...

۷ مطلب در آبان ۱۳۹۴ ثبت شده است

لطفا برای جلسه آینده تا پایان اسلاید 40 (انتهای فایل) مطالعه مقدماتی داشته باشید

ضمنا ترجمه هایی که باید به صورت انفرادی تحویل شود به شرح زیر خواهد بود:

گروه اول

1. ابراهیم زاده، ارومیه پاک، آقازاده، بحری و الیاسی: اسلایدهای 23 و 24 و 25

2. تقی ملک، بهاری، پاشایی، جلالی و جمشیدی: اسلایدهای 26، 27 و 28

3. منصور جوادی، معصومه جوادی، حاجی زاده، حیدرنسب، خلیلی و رنجی: اسلایدهای 29، 30 و 31

4. حوریه جباری، زارع، صالح حقگو، طهماسبی، عیدی و قلندری، اسلایدهای 32، 33 و 34

5. رقیه جباری، کاروانی، کامرانی، کحگلو، محمدی فر و مشهدی کشتیبان: اسلایدهای 36، 36 و 37

6. صدیقی راد، معروفی، موسوی، وجدان و یزدان، اسلایدهای 38، 39 و 40

گروه دوم

1. احمدی، اعظامی، آهنگری، ایلخانی، پورحمزه و فریده اکبرزاده:  اسلایدهای 23، 24 و 25

2. سورا اکبرزاده، تنها، سعیدی فرد، جودی و چربگو: اسلایدهای26، 27 و 28

3. حسن خانی، خلیل زاده، داننده، رحیم زاده و رستم زاد: اسلایدهای29، 30 و 31

4. سلاطین تمر، شباهنگ، شفیع پور، شکورزاده و صادقی: اسلایدهای 32، 33 و 34

5. صدیقی راد، صرصری، صمدلویی، طالب زاده، طلایی و عباسی: اسلایدهای 35، 36 و 37

6. فاضل، فاطمی، قاسمی، محمدی، مرادی و نوروزفر: اسلایدهای 38، 39 و 40

توجه داشته باشید که در فهرست بندی این جلسه تغییراتی صورت گرفته و از جمله سعی شده افرادی که با گروه دیگر حضور می یابند، تکلیفشان هم با همان گروه تعیین شود.

 

 • ۲۹ آبان ۹۴ ، ۲۰:۲۹
 • ۲۸۳ نمایش
 • مرتضی نژاد

در فایل زیر می توانید وازه نامه تخصصی برنامه درسی در دو طبقه بندی مقوله ای و الفبایی را دریافت کنید که از سوی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران تهیه شده است:

واژه نامه تخصصی برنامه درسی

 • ۲۸ آبان ۹۴ ، ۰۹:۵۱
 • ۵۷۳ نمایش
 • مرتضی نژاد

از طریق لینک زیر می توانید فایل مربوط به دو چکیده را دریافت کنید که مقرر شده به صورت مقدماتی ترجمه کنید و در کلاس بحث شوند:

چکیده

 • ۱ نظر
 • ۲۴ آبان ۹۴ ، ۰۸:۵۲
 • ۳۲۷ نمایش
 • مرتضی نژاد

لطفا برای جلسه آینده تا پایان اسلاید 22 مطالعه مقدماتی داشته باشید

ضمنا ترجمه هایی که باید به صورت انفرادی تحویل شود به شرح زیر خواهد بود:

گروه اول

1. ابراهیم زاده، ارومیه پاک، آقازاده، فریده اکبرزاده و الیاسی: اسلایدهای 9، 10 و 11

2. سورا اکبرزاده، بحری، بهاری، پاشایی، جلالی و جمشیدی: اسلایدهای 12 و 13

3. منصور جوادی، معصومه جوادی، حاجی زاده، حیدرنسب، خلیلی و رنجی: اسلایدهای 14، 15 و 16

4. زارع، صالح حقگو، طهماسبی، عیدی و قلندری، اسلایدهای 17 و 18

5. کاروانی، کامرانی، کحگلو، محمدی فر و مشهدی: اسلایدهای 19 و 20

6. معروفی، موسوی، وجدان و یزدان، اسلایدهای 21 و 22

گروه دوم

1. احمدی، اعظامی، آهنگری، ایلخانی، پورحمزه و رقیه جباری: اسلایدهای 9، 10 و 11

2. تقی ملک، تنها، حوریه جباری، جودی و چربگو: اسلایدهای 12 و 13

3. حسن خانی، خلیل زاده، داننده، رحیم زاده و رستم زاد: اسلایدهای 14، 15 و 16

4. سعیدی فرد، سلاطین تمر، شباهنگ، شفیع پور، شکورزاده و صادقی: اسلایدهای 17 و 18

5. صدیقی راد، صرصری، صمدلویی، طالب زاده، طلایی و عباسی: اسلایدهای 19 و 20

6. فاضل، فاطمی، قاسمی، محمدی، مرادی و نوروزفر: اسلایدهای 21 و 22

 

+ تهیه دو چکیده برای ترجمه از فارسی به انگلیسی برای هر گروه

 • ۱۷ آبان ۹۴ ، ۰۸:۴۴
 • ۳۲۸ نمایش
 • مرتضی نژاد

همانطور که در کلاس عنوان شد، بخشی از کلاس این جلسه درس اصول برنامه ریزی درسی و آموزشی اختصاص به بررسی مقاله دکتر مهرمحمدی و دکتر امین خندقی با عنوان مقایسه ایدئولوژی های برنامه درسی میلر و آیزنر خواهد داشت.

این مقاله را می توانید از لینک زیر دانلود کنید:

مقایسه آیزنر و میلر

 • ۱۱ آبان ۹۴ ، ۱۳:۲۳
 • ۳۳۳ نمایش
 • مرتضی نژاد

با توجه به رسیدن به بخشهای پایانی اسلاید قبلی برای درس زبان تخصصی اسلاید جدید تقدیم حضور دانشجویان عزیز این درس می شود:

اسلاید 2

 

ضمناً برای جلسه آینده لازم است تا پایان اسلایدهای فایل نخست و نیز هشت اسلاید اول فایل جدید مطالعه مقدماتی صورت گیرد و ترجمه انفرادی به شکل زیر تحویل اینجانب شود:

 دانشجویان محترم گروه ساعت 15/15 الی 17:

1. ابراهیم زاده، آقازاده، ارومیه پاک، اکبرزاده و الیاسی: ترجمه اسلایدهای 31 و 32

2. بحری، بهاری، پاشایی، جمشیدی و منصور جوادی: ترجمه اسلایدهای 33 و 34

3. معصومه جوادی، حاجی زاده، حیدرنسب، خلیلی و رحیم زاده: ترجمه اسلایدهای 35 و اسلاید 2 از فایل جدید

4. رنجی، صالح، زارع، طهماسبی و عیدی: ترجمه اسلایدهای 3 و 4 فایل جدید

5. قلندری، کارآمد ثانی، کاروانی، کامرانی و کحگلو: ترجمه اسلایدهای 5 و 6

6. محمدی فر، مشهدی، معروفی، موسوی، وجدان و یزدان: ترجمه اسلایدهای 7 و 8

 

برای گروه دوم (ساعت 17 الی 18/45) نیز ترتیب نفرات و شماره صفحات ترجمه چنین خواهد بود:

1. احمدی، اعظامی، آهنگری، ایلخانی و پورحمزه: ترجمه اسلایدهای 31 و 32

2. تقی ملک، تنها امینلویی، رقیه و حوریه جباری و چربگو: ترجمه اسلایدهای 33 و اسلاید 34 

3. حسن خانی، خلیل زاده، داننده، رستم زاد و سعیدی فرد: ترجمه اسلایدهای 35 و اسلاید 2 از فایل جدید

4. سلاطین تمر، شباهنگ، شفیع پور، شکورزاده و صادقی: ترجمه اسلایدهای 3 و 4 فایل جدید

5. صدیقی راد، صرصری، صمدلویی، طالب زاده، طلایی و عباسی: ترجمه اسلایدهای 5 و 6

6. فاضل، فاطمی، قاسمی، محمدی، مرادی و نوروزفر: ترجمه اسلایدهای 7 و 8

 • ۰۹ آبان ۹۴ ، ۱۲:۱۰
 • ۳۳۸ نمایش
 • مرتضی نژاد

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم درس زبان تخصصی میرساند تکلیف جلسه آینده، نوشتن نام 5-6 صاحبنظر به تفکیک Technical& non-technical با توضیح یکی از نظریات و دلیل ترجیح آن به انگلیسی بوده است. ضمناً لازم است برای جلسه ی آینده تا پایان اسلاید شماره 30 مطالعه مقدماتی داشته باشید و دانشجویان محترم گروه ساعت 15/15 الی 17:

1. ابراهیم زاده، آقازاده، ارومیه پاک، اکبرزاده و الیاسی: ترجمه اسلایدهای 19 و 20

2. بحری، بهاری، پاشایی، جمشیدی و منصور جوادی: ترجمه اسلایدهای 21 و 22

3. معصومه جوادی، حاجی زاده، حیدرنسب، خلیلی و رحیم زاده: ترجمه اسلایدهای 23 و 24

4. رنجی، صالح، زارع، طهماسبی و عیدی: ترجمه اسلایدهای 25 و 26

5. قلندری، کارآمد ثانی، کاروانی، کامرانی و کحگلو: ترجمه اسلایدهای 27 و 28

6. محمدی فر، مشهدی، معروفی، موسوی، وجدان و یزدان: ترجمه اسلایدهای 29 و 30

را به صورت انفرادی تحویل اینجانب دهند.

برای گروه دوم (ساعت 17 الی 18/45) نیز ترتیب نفرات و شماره صفحات ترجمه چنین خواهد بود:

1. احمدی، اعظامی، آهنگری، ایلخانی و پورحمزه: ترجمه اسلایدهای 19 و 20

2. تقی ملک، تنها امینلویی، رقیه و حوریه جباری و چربگو: ترجمه اسلایدهای 21 و 22

3. حسن خانی، خلیل زاده، داننده، رستم زاد و سعیدی فرد: ترجمه اسلایدهای 23 و 24

4. سلاطین تمر، شباهنگ، شفیع پور، شکورزاده و صادقی: ترجمه اسلایدهای 25 و 26

5. صدیقی راد، صرصری، صمدلویی، طالب زاده، طلایی و عباسی: ترجمه اسلایدهای 27 و 28

6. فاضل، فاطمی، قاسمی، محمدی، مرادی و نوروزفر: ترجمه اسلایدهای 29 و 30

 

 • ۱ نظر
 • ۰۳ آبان ۹۴ ، ۰۸:۰۱
 • ۳۸۲ نمایش
 • مرتضی نژاد