یادگیری و آموزش مجازی

سهم من از فضای سایبری برای تکمیل بحث ها، مقالات، منابع و ... در کلاس درس

یادگیری و آموزش مجازی

سهم من از فضای سایبری برای تکمیل بحث ها، مقالات، منابع و ... در کلاس درس

یادگیری و آموزش مجازی

امــــــــواج زندگی را بپذیــــر؛ حتی اگـر گـاهی تو را به اعـــــماق دریـا بـبــرند!
آن مـاهی آســــــوده که همیــــشـه بـر سطـــح آب مــی بیــنی اش؛
مُرده است...

نیلوفر مرتضی نژاد هستم دکتری رشته ی مطالعات برنامه درسی دانشگاه خوارزمی
عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
زمینه های مطالعاتی مورد علاقه:
یادگیری الکترونیکی- آموزش مجازی
کارآفرینی و برنامه ی درسی در سازمان ها
یادگیری مادام العمر
لذت یادگیری
پراگماتیسم و فراگیر محوری و ...

۱۰ مطلب با موضوع «نمره» ثبت شده است

نمره از شش

کد دانشجو

یک تمام

۹۵۰۱۰۹۳۸۹

پنج تمام

۹۵۰۱۲۹۶۰۰

غایب

۹۵۰۱۰۹۶۸۰

یک تمام

۹۵۰۰۹۷۹۳۲

غایب

۹۵۰۰۹۷۹۴۶

پنج و بیست و پنج صدم

۹۵۰۰۳۴۳۴۰

سه تمام

۹۵۰۱۰۱۰۰۵

غایب

۹۵۰۲۴۵۸۴۷

چهار و هفتادوپنج صدم

۹۵۰۲۴۲۱۵۹

دو و نیم

۹۵۰۳۰۷۲۹۳

سه و بیست و پنج صدم

۹۵۰۲۱۲۸۱۵

سفید

۹۵۰۲۳۶۱۷۷

نیم

۹۵۰۰۶۵۱۳۵

پنج و بیست و پنج صدم

۹۵۰۰۱۷۹۱۷

پنج تمام

۹۵۰۰۶۲۰۳۴

دو و نیم

۹۵۰۱۱۷۲۱۷

پنج و نیم

۹۵۰۱۶۱۷۶۸

غایب

۹۵۰۱۹۹۱۷۴

سه و بیست و پنج صدم

۹۵۰۰۰۴۴۶۷

چهار تمام

۹۵۰۰۸۷۰۸۸

پنج و نیم

۹۵۰۱۱۲۵۶۰

دو تمام

۹۵۰۰۴۱۸۰۳

چهار و بیست و پنج صدم

۹۵۰۰۱۰۱۷۵

دو و هفتادوپنج صدم

۹۵۰۲۵۹۲۶۲

چهار و هفتادوپنج صدم

۹۵۰۲۴۰۸۰۵

دو و نیم

۹۵۰۰۳۱۰۶۲

غایب

۹۵۰۰۱۹۹۵۴

دو و نیم

۹۵۰۲۱۵۶۰۱

سرکار خانم ناهیده اشترنژاد

اسم شما در لیست هیچ کدام از دو گروه وجود ندارد. لطفا جهت رفع مشکل حضور در آزمون پایان ترم هرچه سریع تر به اداره آموزش مراجعه کنید.

 • ۱۱ دی ۹۵ ، ۰۹:۰۷
 • ۳۶۲ نمایش
 • مرتضی نژاد

گروه الف

نمره از شش

کد دانشجو

دو و بیست و پنج صدم

۹۵۰۱۴۶۰۷۰

چهاروهفتادوپنج صدم

۹۵۰۰۹۳۶۳۶

چهار و نیم

۹۵۰۰۷۴۳۱۳

دو و نیم

۹۵۰۲۴۲۱۳۸

چهار

۹۵۰۲۳۴۴۷۲

سه و هفتادوپنج صدم

۹۵۰۰۳۸۶۱۰

سه تمام

۹۵۰۲۷۶۸۴۰

سه تمام

۹۵۰۰۵۸۴۲۳

پنج و بیست و پنج صدم

۹۵۰۱۶۷۰۳۳

دو تمام

۹۵۰۰۳۸۰۵۸

پنج و نیم

۹۵۰۰۱۷۲۶۹

دو تمام

۹۵۰۰۱۷۴۷۵

یک و هفتاد و پنج صدم

۹۵۰۰۹۸۴۹۵

پنج و هفتادوپنج صدم

۹۵۰۱۳۴۲۶۵

دو تمام

۹۵۰۱۴۳۷۹۵

چهار و بیست و پنج صدم

۹۵۰۲۰۶۴۳۰

سه تمام

۹۵۰۳۰۹۶۱۰

شش تمام

۹۵۰۱۶۵۵۰۰

دو و نیم

۹۵۰۳۰۸۵۶۳

پنج و نیم

 

۹۵۰۱۰۶۶۰۰

 

گروه ب

نمره از شش

کد دانشجو

پنج و بیست و پنج صدم

۹۵۰۱۹۲۷۵۰

پنج و هفتادوپنج صدم

۹۵۰۱۲۴۵۸۹

پنج و هفتادوپنج صدم

۹۵۰۱۳۷۳۱۷

دو و نیم

۹۵۰۲۰۶۲۶۸

پنج تمام

۹۵۰۱۳۷۷۶۸

پنج و بیست و پنج صدم

۹۵۰۱۰۲۳۲۹

شش تمام

۹۵۰۲۹۰۸۸۷

چهارو بیست و پنج صدم

۹۵۰۰۹۶۴۴۶

پنج و بیست و پنج صدم

۹۵۰۲۱۸۴۸۶

غایب

۹۵۰۲۰۴۰۹۸

چهاروبیست و پنج صدم

۹۵۰۰۰۹۵۰۴

چهار تمام

۹۵۰۲۵۵۵۲۷

پنج و هفتادوپنج صدم

۹۵۰۲۶۷۷۲۵

پنج و هفتادوپنج صدم

۹۵۰۱۱۳۳۰۵

پنج و هفتادوپنج صدم

۹۵۰۱۳۱۹۸۰

شش تمام

۹۵۰۰۰۶۱۵۰

سه و هفتادوپنج صدم

۹۵۰۰۳۷۳۶۳

پنج و بیست و پنج صدم

۹۴۰۰۶۳۴۶۲

پنج و بیست و پنج صدم

۹۵۰۰۹۳۰۰۹

چهار تمام

۹۵۰۲۷۱۲۸۵

پنج و نیم

۹۵۰۰۸۸۱۷۳

غایب

۹۴۰۰۳۳۶۰۵

پنج و نیم

۹۵۰۲۵۵۲۵۲

 • ۳۰ آذر ۹۵ ، ۱۸:۱۷
 • ۳۸۲ نمایش
 • مرتضی نژاد

نمره از پنج

کد دانشجو

یک و بیست و پنج صدم

950140307

یک و  نیم

950161183

دو تمام

950143568

یک و نیم

950140340

غایب

950107708

غایب

950215601

سه تمام

950268129

بیست و پنج صدم

950306564

یک و بیست و پنج صدم

950180254

غایب

950293587

غایب

950192255

سه و نیم

950259409

سه تمام

950451535

دو و نیم

950016448

غایب

950187562

یک و نیم

930279621

یک و هفتادو پنج صدم

950161610

یک و نیم

950007142

یک و نیم

950081590

یک و نیم

950251886

یک تمام

950183710

دو و نیم

950007202

دو و نیم

950301636

سه تمام

950038081

چهار و بیست و پنج صدم

950161174

چهار و بیست و پنج صدم

950165450

دو تمام

950070743

چهار تمام

950226345

سه و نیم

930396905

 
 
 • ۲۳ آذر ۹۵ ، ۱۸:۵۷
 • ۳۸۵ نمایش
 • مرتضی نژاد

ردیف

شماره دانشجویی

نمره از پنج

1

93129100037

غ

2

930589522

چهار و نیم

3

930599272

غ

4

930593156

چهار و نیم

5

930461555

چهار و هفتادوپنج صدم

6

930311558

غ

7

930712460

پنج تمام

8

930438450

غ

9

910891708

چهارونیم

 
 • ۰۹ خرداد ۹۵ ، ۱۶:۴۳
 • ۳۲۶ نمایش
 • مرتضی نژاد
  

       

ردیف

کد دانشجو

نمره از پنج و نیم

1

940073962

 چهار و بیست و پنج صدم

2

940211518

 سه

3

940266545

 چهار

4

910579987

 دو و بیست و پنج صدم

5

940113938

 غ

6

940075629

 چهار

7

930270631

 غ

8

940280409

 دو و نیم

9

940056257

 یک و بیست و پنج صدم

10

940098108

 یک و نیم

11

940173816

 سه و بیست و پنج صدم

12

940052683

 سه و هفتادوپنج صدم

 

 

 • ۱ نظر
 • ۱۸ ارديبهشت ۹۵ ، ۲۲:۰۳
 • ۳۱۹ نمایش
 • مرتضی نژاد

در ادامه ی همین مطلب

توضیح: نمرات سه نفری که از گروه دیگر با این گروه امتحان داده اند در پایان همین لیست اضافه شده است

 • ۰ نظر
 • ۰۳ خرداد ۹۴ ، ۰۸:۳۷
 • ۴۲۴ نمایش
 • مرتضی نژاد

+ هر دو گروه این درس می توانند نمرات میان ترم خود را در ادامه ی همین مطلب مشاهده کنند.

++ غایبین آزمون میان ترم با توجه به از دست دادن نمره ی مربوط به این بخش بهتر هست درس خود را حذف کنند.

+++ سوالات ارسالی آقای حبیب زاده تا عصر امروز بررسی و در صورت تأیید در وبلاگ قرار خواهد گرفت.

 • ۰ نظر
 • ۰۳ خرداد ۹۴ ، ۰۸:۳۶
 • ۵۰۸ نمایش
 • مرتضی نژاد

در ادامه ی همین مطلب می توانید نمرات درس اصول برنامه ریزی درسی و آموزشی را مشاهده کنید.

 

 • ۰۱ دی ۹۳ ، ۱۵:۰۹
 • ۶۷۷ نمایش
 • مرتضی نژاد

در ادامه ی همین مطلب می توانید نمرات آزمون میان ترم درس اصول و روش های برنامه ی درسی را مشاهده کنید.

 • ۲۹ آذر ۹۳ ، ۲۰:۱۹
 • ۶۲۱ نمایش
 • مرتضی نژاد

در ادامه ی مطلب می توانید نمرات میان ترم درس روش های تدریس پیشرفته را مشاهده کنید.

 • ۱ نظر
 • ۱۷ آذر ۹۳ ، ۰۶:۴۱
 • ۱۰۲۲ نمایش
 • مرتضی نژاد