یادگیری و آموزش مجازی

سهم من از فضای سایبری برای تکمیل بحث ها، مقالات، منابع و ... در کلاس درس

یادگیری و آموزش مجازی

سهم من از فضای سایبری برای تکمیل بحث ها، مقالات، منابع و ... در کلاس درس

یادگیری و آموزش مجازی

امــــــــواج زندگی را بپذیــــر؛ حتی اگـر گـاهی تو را به اعـــــماق دریـا بـبــرند!
آن مـاهی آســــــوده که همیــــشـه بـر سطـــح آب مــی بیــنی اش؛
مُرده است...

نیلوفر مرتضی نژاد هستم دکتری رشته ی مطالعات برنامه درسی دانشگاه خوارزمی
عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
زمینه های مطالعاتی مورد علاقه:
یادگیری الکترونیکی- آموزش مجازی
کارآفرینی و برنامه ی درسی در سازمان ها
یادگیری مادام العمر
لذت یادگیری
پراگماتیسم و فراگیر محوری و ...

۴ مطلب در آبان ۱۳۹۵ ثبت شده است

آقایان و خانمها:

آقایان و خانمها

گروه الف:

1- انجامی، حسین زاده، پذیره و پرگاری: اسلایدهای45، 46 و 47

2- پورجعفری، ایرانی،  خراسانی و رزاقی: اسلایدهای 49، 50 ،51 و 52

3- رفیع نژاد، محمدمرادی، و صانعی پور، اسلایدهای 53 ، 55، 56 و 57

4- زینال پور، لک، نادری و یگانه وند: اسلایدهای 58، 59، 60 و 61

5- وفایی، نجفی الله لو و یوسفیان: اسلایدهای 62، 63 و 64

 

گروه ب:

1- احمدی، پورستار، اصغری، ایرانی و بیرام زاده: اسلایدهای45، 46 و 47

2- اژدری، پورغفار، جم، حبیب نژاد، حسنقلی پور و خضری: اسلایدهای 49، 50 ،51 و 52

3- طالبیان، خیری، شفق، رضوی و روشن تاب:اسلایدهای 53 ، 55، 56 و 57

4- شیخ الاسلامی، شیخلو، خیراندیش، عین الهی و فهیمی: اسلایدهای 58، 59، 60 و 61

5- فتاحی، قهرمانی، خوشنوا، محمدی و یاقوتی، اسلایدهای 62، 63 و 64

 

+مقایسه واژه های experimental & experiential فراموش نشود.

++ در لینک زیر هم می توانید نمونه سوال زبان تخصصی دو ترم پیش را ببینید. البته یکی از فایل های آنها با اسلایدهای این ترم مشابه بوده است. ولی می توانید با نحوه کلی طرح سوال آشنا شوید.

نمونه سوال زبان تخصصی

 • ۲۸ آبان ۹۵ ، ۱۸:۲۰
 • ۴۲۳ نمایش
 • مرتضی نژاد

ترجمه برای جلسه آینده

آقایان و خانمها

گروه الف:

1- انجامی، حسین زاده، پذیره و پرگاری: اسلایدهای21، 22 و 23

2- پورجعفری، ایرانی،  خراسانی و رزاقی: اسلایدها 24، 25و 26

3- رفیع نژاد، محمدمرادی، شیخلو  و صانعی پور، اسلایدهای 27، 28، 29 و 30

4- زینال پور، لک، نادری و یگانه وند: اسلایدهای 31، 32 و 33

5- وفایی، نجفی الله لو و یوسفیان: اسلایدهای 36، 37 و 38

 

گروه ب:

1- احمدی، پورستار، اصغری، شفق و بیرام زاده: اسلایدهای 21، 22 و 23

2- اژدری، پورغفار، جم، حبیب نژاد، حسنقلی پور و خضری: اسلایدهای 24، 25و 26

3- طالبیان، خیری، رضوی و روشن تاب: اسلایدهای 27، 28، 29 و 30

4- شیخ الاسلامی، خیراندیش، عین الهی و فهیمی: اسلایدهای 31، 32 و 33

5- فتاحی، قهرمانی، خوشنوا، محمدی و یاقوتی، اسلایدهای36، 37 و 38


 
 • ۲۳ آبان ۹۵ ، ۱۱:۵۳
 • ۳۹۹ نمایش
 • مرتضی نژاد

فایل پاورپوینت جدید مربوط به زبان تخصصی 1 را می توانید از لینک زیر دانلود کنید:

فایل پاورپوینت 2

 

ضمنا ترجمه برای جلسه آینده (قایل جدید) به تفکیک نفرات به شرح ذیل خواهد بود:

گروه الف:

1- انجامی، ایرانی، پذیره و پرگاری: اسلایدهای 2، 3 و 4

2- پورجعفری، حسین زاده، خراسانی و رزاقی: اسلایدهای 5، 6 و 7

3- رفیع نژاد، زینال پور، شیخلو  و صانعی پور، اسلایدهای 8، 9، 10 و 11

4- محمدمرادی، نادری و نجفی الله لو: اسلایدهای 12، 14، 15 و 16

5- وفایی، یگانه وند و یوسفیان: اسلایدهای17، 18، 19 و 20

 

گروه ب:

1- احمدی، اژدری، اصغری، شفق و بیرام زاده: اسلایدهای 2، 3 و 4

2- پورستار، پورغفار، حبیب نژاد، حسنقلی پور و خضری: اسلایدهای 5، 6 و 7

3- خیراندیش، خیری، رضوی و روشن تاب: اسلایدهای 8، 9، 10 و 11

4- شیخ الاسلامی، طالبیان، عین الهی و فتاحی: اسلایدهای 12، 14، 15 و 16

5- فهیمی، قهرمانی، خوشنوا، محمدی و یاقوتی، اسلایدهای 17، 18، 19 و 20

 

ضمنا کلاس جبرانی برای گروه ب از ساعت 12 تا 13:30 روز پنجشنبه مورخ 20 آبان ماه 1395 تشکیل خواهد شد. 

 • ۱۵ آبان ۹۵ ، ۰۸:۴۸
 • ۲۸۳ نمایش
 • مرتضی نژاد

ترجمه برای جلسه آینده

آقایان و خانمها

گروه الف:

1- انجامی، ایرانی، پذیره و پرگاری: اسلایدهای 27، 28 و 29

2- پورجعفری، حسین زاده، خراسانی و رزاقی: اسلایدها 30، 31 و 32

3- رفیع نژاد، زینال پور، شیخلو  و صانعی پور، اسلایدهای 33 و 34

4- محمدمرادی، نادری و نجفی الله لو: اسلایدهای 35 و 36

5- وفایی، یگانه وند و یوسفیان: اسلایدهای 37 و 38

 

گروه ب:

1- احمدی، اژدری، اصغری، شفق و بیرام زاده: اسلایدهای 27، 28 و 29

2- پورستار، پورغفار، حبیب نژاد، حسنقلی پور و خضری: اسلایدهای 30، 31 و 32

3- خیراندیش، خیری، رضوی و روشن تاب: اسلایدهای 33 و 34

4- شیخ الاسلامی، طالبیان، عین الهی و فتاحی: اسلایدهای 35 و 36

5- فهیمی، قهرمانی، خوشنوا، محمدی و یاقوتی، اسلایدهای 37 و 38

 

لطفا اگر نام کسی قید نشده است در نظرات همین پست اعلام کند.

 • ۲ نظر
 • ۰۸ آبان ۹۵ ، ۲۰:۳۸
 • ۳۹۷ نمایش
 • مرتضی نژاد