یادگیری و آموزش مجازی

سهم من از فضای سایبری برای تکمیل بحث ها، مقالات، منابع و ... در کلاس درس

یادگیری و آموزش مجازی

سهم من از فضای سایبری برای تکمیل بحث ها، مقالات، منابع و ... در کلاس درس

یادگیری و آموزش مجازی

امــــــــواج زندگی را بپذیــــر؛ حتی اگـر گـاهی تو را به اعـــــماق دریـا بـبــرند!
آن مـاهی آســــــوده که همیــــشـه بـر سطـــح آب مــی بیــنی اش؛
مُرده است...

نیلوفر مرتضی نژاد هستم دکتری رشته ی مطالعات برنامه درسی دانشگاه خوارزمی
عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
زمینه های مطالعاتی مورد علاقه:
یادگیری الکترونیکی- آموزش مجازی
کارآفرینی و برنامه ی درسی در سازمان ها
یادگیری مادام العمر
لذت یادگیری
پراگماتیسم و فراگیر محوری و ...

۱ مطلب در خرداد ۱۳۹۶ ثبت شده است

ردیف

شماره دانشجویی

نمره از شش

1

940149351

چهار و نیم

2

950204098

چهار و نیم

3

950055118

شش تمام

4

950096499

پنج و هفتادوپنج صدم

5

930610416

غایب

6

940206536

پنج تمام

7

950143795

سه و هفتادوپنج صدم

8

920111794

سه و بیست و پنج صدم

9

950241679

سه و هفتادوپنج صدم

10

950257260

غایب

11

950167033

پنج و بیست و پنج صدم

 
  • ۲۱۷ نمایش
  • مرتضی نژاد