یادگیری و آموزش مجازی

سهم من از فضای سایبری برای تکمیل بحث ها، مقالات، منابع و ... در کلاس درس

یادگیری و آموزش مجازی

سهم من از فضای سایبری برای تکمیل بحث ها، مقالات، منابع و ... در کلاس درس

یادگیری و آموزش مجازی

امــــــــواج زندگی را بپذیــــر؛ حتی اگـر گـاهی تو را به اعـــــماق دریـا بـبــرند!
آن مـاهی آســــــوده که همیــــشـه بـر سطـــح آب مــی بیــنی اش؛
مُرده است...

نیلوفر مرتضی نژاد هستم دکتری رشته ی مطالعات برنامه درسی دانشگاه خوارزمی
عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
زمینه های مطالعاتی مورد علاقه:
یادگیری الکترونیکی- آموزش مجازی
کارآفرینی و برنامه ی درسی در سازمان ها
یادگیری مادام العمر
لذت یادگیری
پراگماتیسم و فراگیر محوری و ...

۳ مطلب در آذر ۱۳۹۵ ثبت شده است

گروه الف

نمره از شش

کد دانشجو

دو و بیست و پنج صدم

۹۵۰۱۴۶۰۷۰

چهاروهفتادوپنج صدم

۹۵۰۰۹۳۶۳۶

چهار و نیم

۹۵۰۰۷۴۳۱۳

دو و نیم

۹۵۰۲۴۲۱۳۸

چهار

۹۵۰۲۳۴۴۷۲

سه و هفتادوپنج صدم

۹۵۰۰۳۸۶۱۰

سه تمام

۹۵۰۲۷۶۸۴۰

سه تمام

۹۵۰۰۵۸۴۲۳

پنج و بیست و پنج صدم

۹۵۰۱۶۷۰۳۳

دو تمام

۹۵۰۰۳۸۰۵۸

پنج و نیم

۹۵۰۰۱۷۲۶۹

دو تمام

۹۵۰۰۱۷۴۷۵

یک و هفتاد و پنج صدم

۹۵۰۰۹۸۴۹۵

پنج و هفتادوپنج صدم

۹۵۰۱۳۴۲۶۵

دو تمام

۹۵۰۱۴۳۷۹۵

چهار و بیست و پنج صدم

۹۵۰۲۰۶۴۳۰

سه تمام

۹۵۰۳۰۹۶۱۰

شش تمام

۹۵۰۱۶۵۵۰۰

دو و نیم

۹۵۰۳۰۸۵۶۳

پنج و نیم

 

۹۵۰۱۰۶۶۰۰

 

گروه ب

نمره از شش

کد دانشجو

پنج و بیست و پنج صدم

۹۵۰۱۹۲۷۵۰

پنج و هفتادوپنج صدم

۹۵۰۱۲۴۵۸۹

پنج و هفتادوپنج صدم

۹۵۰۱۳۷۳۱۷

دو و نیم

۹۵۰۲۰۶۲۶۸

پنج تمام

۹۵۰۱۳۷۷۶۸

پنج و بیست و پنج صدم

۹۵۰۱۰۲۳۲۹

شش تمام

۹۵۰۲۹۰۸۸۷

چهارو بیست و پنج صدم

۹۵۰۰۹۶۴۴۶

پنج و بیست و پنج صدم

۹۵۰۲۱۸۴۸۶

غایب

۹۵۰۲۰۴۰۹۸

چهاروبیست و پنج صدم

۹۵۰۰۰۹۵۰۴

چهار تمام

۹۵۰۲۵۵۵۲۷

پنج و هفتادوپنج صدم

۹۵۰۲۶۷۷۲۵

پنج و هفتادوپنج صدم

۹۵۰۱۱۳۳۰۵

پنج و هفتادوپنج صدم

۹۵۰۱۳۱۹۸۰

شش تمام

۹۵۰۰۰۶۱۵۰

سه و هفتادوپنج صدم

۹۵۰۰۳۷۳۶۳

پنج و بیست و پنج صدم

۹۴۰۰۶۳۴۶۲

پنج و بیست و پنج صدم

۹۵۰۰۹۳۰۰۹

چهار تمام

۹۵۰۲۷۱۲۸۵

پنج و نیم

۹۵۰۰۸۸۱۷۳

غایب

۹۴۰۰۳۳۶۰۵

پنج و نیم

۹۵۰۲۵۵۲۵۲

  • ۳۰ آذر ۹۵ ، ۱۸:۱۷
  • ۳۸۱ نمایش
  • مرتضی نژاد

نمره از پنج

کد دانشجو

یک و بیست و پنج صدم

950140307

یک و  نیم

950161183

دو تمام

950143568

یک و نیم

950140340

غایب

950107708

غایب

950215601

سه تمام

950268129

بیست و پنج صدم

950306564

یک و بیست و پنج صدم

950180254

غایب

950293587

غایب

950192255

سه و نیم

950259409

سه تمام

950451535

دو و نیم

950016448

غایب

950187562

یک و نیم

930279621

یک و هفتادو پنج صدم

950161610

یک و نیم

950007142

یک و نیم

950081590

یک و نیم

950251886

یک تمام

950183710

دو و نیم

950007202

دو و نیم

950301636

سه تمام

950038081

چهار و بیست و پنج صدم

950161174

چهار و بیست و پنج صدم

950165450

دو تمام

950070743

چهار تمام

950226345

سه و نیم

930396905

 
 
  • ۲۳ آذر ۹۵ ، ۱۸:۵۷
  • ۳۸۵ نمایش
  • مرتضی نژاد

لطفا برای جلسه آینده به تفکیک نفرات برای این کلمات جمله بسازید و بعد سعی کنید با ترکیب آنها یک پاراگراف بنویسید:

آقایان و خانمها

انجامی و احمدی: curriculum, curriculum disign, curriculum development, curriculum field

حسین زاده و پورستار: curriculum domain, curriculum planning, constructivism, structuralism

پذیره و اصغری: progressivism, progressive, teaching, instruction

پرگاری و ایرانی: instructional, education, educational, pedagogy

پورجعفری و بیرام زاده: didactic, training, inquiry, research

خراسانی و اژدری: study, action research, curriculum diffusion, curriculum dissemination

رزاقی و پورغفار: null curriculum, implicit curriculum, hidden curriculum, emergent curriculum

رفیع نژاد، یاقوتی و جم: method, methodology, reconceptualism, postmodernism

محمدمرادی و حبیب نژاد: curriculum assessment, curriculum evaluation, measurement, product

صانعی پور، محمدی و حسنقلی پور: output, outcome, consequence, theory

زینال پور، خوشنوا و خضری: theoretical, curriculum orientation, normative theory, curriculum conception

لک، فتاحی و طالبیان: ICT, primary, elementary, middle school, secondary

نادری، قهرمانی و خیری: high school, junior high school, senior high school, delibration, reflection

یگانه وند، فهیمی و شفق: reflective thinking, dialogue/dialogical, didactic

وفایی، عین الهی و رضوی: learner, student, educator, curricular differentiation, subject/subject matter

نجفی الله لو، خیراندیش و روشن تاب: learning materials, educational materials, discipline, course

یوسفیان، شیخلو و شیخ الاسلامی: lesson, syllabus, course of study, rational, rationale

 

 

 

 

 

 

  • ۱۲ آذر ۹۵ ، ۲۱:۴۴
  • ۴۲۰ نمایش
  • مرتضی نژاد