یادگیری و آموزش مجازی

سهم من از فضای سایبری برای تکمیل بحث ها، مقالات، منابع و ... در کلاس درس

یادگیری و آموزش مجازی

سهم من از فضای سایبری برای تکمیل بحث ها، مقالات، منابع و ... در کلاس درس

یادگیری و آموزش مجازی

امــــــــواج زندگی را بپذیــــر؛ حتی اگـر گـاهی تو را به اعـــــماق دریـا بـبــرند!
آن مـاهی آســــــوده که همیــــشـه بـر سطـــح آب مــی بیــنی اش؛
مُرده است...

نیلوفر مرتضی نژاد هستم دکتری رشته ی مطالعات برنامه درسی دانشگاه خوارزمی
عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
زمینه های مطالعاتی مورد علاقه:
یادگیری الکترونیکی- آموزش مجازی
کارآفرینی و برنامه ی درسی در سازمان ها
یادگیری مادام العمر
لذت یادگیری
پراگماتیسم و فراگیر محوری و ...

نمره از شش

کد دانشجو

یک تمام

۹۵۰۱۰۹۳۸۹

پنج تمام

۹۵۰۱۲۹۶۰۰

غایب

۹۵۰۱۰۹۶۸۰

یک تمام

۹۵۰۰۹۷۹۳۲

غایب

۹۵۰۰۹۷۹۴۶

پنج و بیست و پنج صدم

۹۵۰۰۳۴۳۴۰

سه تمام

۹۵۰۱۰۱۰۰۵

غایب

۹۵۰۲۴۵۸۴۷

چهار و هفتادوپنج صدم

۹۵۰۲۴۲۱۵۹

دو و نیم

۹۵۰۳۰۷۲۹۳

سه و بیست و پنج صدم

۹۵۰۲۱۲۸۱۵

سفید

۹۵۰۲۳۶۱۷۷

نیم

۹۵۰۰۶۵۱۳۵

پنج و بیست و پنج صدم

۹۵۰۰۱۷۹۱۷

پنج تمام

۹۵۰۰۶۲۰۳۴

دو و نیم

۹۵۰۱۱۷۲۱۷

پنج و نیم

۹۵۰۱۶۱۷۶۸

غایب

۹۵۰۱۹۹۱۷۴

سه و بیست و پنج صدم

۹۵۰۰۰۴۴۶۷

چهار تمام

۹۵۰۰۸۷۰۸۸

پنج و نیم

۹۵۰۱۱۲۵۶۰

دو تمام

۹۵۰۰۴۱۸۰۳

چهار و بیست و پنج صدم

۹۵۰۰۱۰۱۷۵

دو و هفتادوپنج صدم

۹۵۰۲۵۹۲۶۲

چهار و هفتادوپنج صدم

۹۵۰۲۴۰۸۰۵

دو و نیم

۹۵۰۰۳۱۰۶۲

غایب

۹۵۰۰۱۹۹۵۴

دو و نیم

۹۵۰۲۱۵۶۰۱

سرکار خانم ناهیده اشترنژاد

اسم شما در لیست هیچ کدام از دو گروه وجود ندارد. لطفا جهت رفع مشکل حضور در آزمون پایان ترم هرچه سریع تر به اداره آموزش مراجعه کنید.

  • ۹۵/۱۰/۱۱
  • ۳۶۱ نمایش
  • مرتضی نژاد