یادگیری و آموزش مجازی

سهم من از فضای سایبری برای تکمیل بحث ها، مقالات، منابع و ... در کلاس درس

یادگیری و آموزش مجازی

سهم من از فضای سایبری برای تکمیل بحث ها، مقالات، منابع و ... در کلاس درس

یادگیری و آموزش مجازی

امــــــــواج زندگی را بپذیــــر؛ حتی اگـر گـاهی تو را به اعـــــماق دریـا بـبــرند!
آن مـاهی آســــــوده که همیــــشـه بـر سطـــح آب مــی بیــنی اش؛
مُرده است...

نیلوفر مرتضی نژاد هستم دکتری رشته ی مطالعات برنامه درسی دانشگاه خوارزمی
عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
زمینه های مطالعاتی مورد علاقه:
یادگیری الکترونیکی- آموزش مجازی
کارآفرینی و برنامه ی درسی در سازمان ها
یادگیری مادام العمر
لذت یادگیری
پراگماتیسم و فراگیر محوری و ...

نمونه سوالات فصل چهارم وپنجم وهفتم از کتاب  دکتر محسن پور        تهیه کننده رحیم عبدالهی

1-اصول مهم واساسی برنامه ریزی را نام برده ودومورد را به اختصار توضیح دهید؟

2-شیوه های  برنامه ریزی درسطح موسسه را  نام برده وبه اختصار تشریح کنید؟

3-برنامه ریزی آموزشی خرد را توضیح داده ومراحل آنرا بنویسید؟

4-الگوی برنامه ریزی عقلانی را توضیح دهید؟

5-الگوی برنامه ریزی تعاملی را توضیح دهید؟

فصل ششم: نیازسنجی

1-    انواع نیاز و نیازسنجی را نام ببرید و توضیح دهید.

2-    از اهمیت و ضرورت نیازسنجی در برنامه ریزی درسی 4 مورد را به اختیار بنویسید.

3-    نیازسنجی چه عملکرد و رابطه ای با ارزیابی و سنجش دارد؟

4-    کدام عوامل می تواند به بهبود برنامه درسی و موثر بودن آن کمک کند؟

5-    تکنیک دلفی را بعنوان یک روش توافق محور توضیح دهید.

6-     تکنیک فیش باول را توضیح دهید.

7-    تکنیک تل استار را بعنوان روشی توافق محور توضیح دهید.

8-    متناسب با تعریف نیازسنجی چند دسته روش و فنون نیاز سنجی وجود دارد؟

9- روش ها و فنون نیازسنجی هدف-محور را نام ببرید و یکی را به اختیار شرح دهید.

10-                        نیاز سنجی مدرسه محور در چه نظامی سنجش نیازها را مورد بررسی قرار می‌دهد و بر چه محورهایی مبتنی است؟

11- در نیازسنجی برای برنامه درسی جدید الویت بندی ها بر اساس چه معیارهایی صورت می‌گیرد؟

توضیح ضروری: در فنون و تکنیک‌های نیازسنجی به نکات تفاوت و تشابه توجه بیشتری داشته باشید. سؤالات بیشتر از جنس مقایسه خواهد بود.

  • ۹۳/۱۰/۰۹
  • ۹۹۸ نمایش
  • مرتضی نژاد