یادگیری و آموزش مجازی

سهم من از فضای سایبری برای تکمیل بحث ها، مقالات، منابع و ... در کلاس درس

یادگیری و آموزش مجازی

سهم من از فضای سایبری برای تکمیل بحث ها، مقالات، منابع و ... در کلاس درس

یادگیری و آموزش مجازی

امــــــــواج زندگی را بپذیــــر؛ حتی اگـر گـاهی تو را به اعـــــماق دریـا بـبــرند!
آن مـاهی آســــــوده که همیــــشـه بـر سطـــح آب مــی بیــنی اش؛
مُرده است...

نیلوفر مرتضی نژاد هستم دکتری رشته ی مطالعات برنامه درسی دانشگاه خوارزمی
عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
زمینه های مطالعاتی مورد علاقه:
یادگیری الکترونیکی- آموزش مجازی
کارآفرینی و برنامه ی درسی در سازمان ها
یادگیری مادام العمر
لذت یادگیری
پراگماتیسم و فراگیر محوری و ...

نمونه سوال درس برنامه درسی دبستانی و پیش دبستانی

شنبه, ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۲:۰۱ ب.ظ

فصل اول

 1. آموزش وپرورش را براساس ایده  و واقعیتهای جهانی شدن تعریف کنید.
 2. تعریف وسیع ومفاهیم ضمنی  برنامه درسی در مدارس ابتدایی را بنویسید؟
 3. برنامه درسی قصدشده چیست؟ چهارمنبع ویژه آن کدامند؟
 4. برنامه درسی قصد شده و برنامه درسی پنهان را به اختصار تحلیل کنید
 5. اصل اساسی کارکرد تربیتی مدارس ابتدایی و چهارمورد اصلی ازدیدگاه کلاین دراین موردرابنویسید؟
 6. چگونگی تاثیر برنامه درسی پنهان بررفتاردانش آموزان و پیامهای آن را بنویسید؟
 7. برنامه درسی انفرادی یا شخصی چیست؟

فصل دوم

 1. مبانی فرآیند یادگیری در دوره ابتدایی را بنویسید؟
 2. ویژگی های یادگیری مکانیکی و ارگانیکی کدامند؟ مقایسه کنید.

فصل سوم

1-برنامه ریزان درسی برای پاسخگویی به چالش های جهانی چه فعالیت هایی باید انجام دهند؟

 1. ازدیدگاه کانتی باجپایی هفت ارزش ویژه امنیت انسانی ومخاطراتی که آنهارا تهدید می کنند کدامند؟

فصل چهارم

 1. اهداف آموزش وپرورش با سیستم های مدیریت متمرکز با غیرمتمرکز چه تفاوتی دارند؟
 2. ویژگی ها و کارکردهای  اهداف آموزش وپرورش را بنویسید؟
 3. کارکردھای اجتماعی آموزش و پرورش کدامند؟ بحث کنید.
 4. منابع مختلف چگونه در تدوین هدفهای برنامه درسی موثرند؟
 5. چهارگروه اهداف ویژه دوره ابتدایی را بنویسید؟

فصل پنجم

 1. مزایا ومحدودیت های گروه بندی دانش آموزان براساس توانائیهای آنان را بنویسید؟
 2. درباره تشکیل گروه های آموزشی در مدارس ابتدایی بحث و مزایاومحدودیت های آن را بنویسید؟
 3. تدریس گروهی چیست؟ مزایا و محدودیت های آن رابنویسید؟

فصل ششم

 1. اصول سازمان دادن برنامه درسی  را بنویسید؟
 2. انواع سازمان برنامه درسی را نام ببرید و در مورد هر یک به طور مختصر بحث کنید.

فصل هفتم

 1. اصول روش  های آموزش مبتنی برتازه های روان شناسی یادگیری کدامند؟
 2. اصول روش های آموزش مبتنی برارزش های متعالی جامعه کدامند؟
 3. اصول روش های آموزش مبتنی برهدف های کلی آموزش وپرورش ابتدایی کدامند؟
 4. از کدام اصول می توان به عنوان مبنا در روش های آموزش و یاددهی – یادگیری بهره گرفت؟ به اختصار بحث کنید. (سؤال شامل هر سه سوال فوق است).

فصل هشتم

 1. برنامه ریز درسی (رهبرآموزشی)چه ویژگی هایی دارد و کدام وظایف و کارکردها بر عهده اوست؟
 2. هدف از تشکیل کمیته برنامه ریزی رسی چیست؟

فصل نهم

 1. ویژگی های عمده برنامه جدید مهارت های زبان را بنویسید. (صفحة 90)
 2. آموزش مهارت های زبان به طور کلی شامل چه مواردی است؟ (صفحة 93)
 3. هدف های برنامه جدید خواندن شامل چه مواردی است؟ (صفحة 94)
 4. نوشتن در برنامه درسی مدارس ابتدایی از چه جایگاهی برخوردار است؟ (صفحة 98)

فصل دهم

 1. از هدف های کلی مطالعات اجتماعی در دوره ابتدایی، مهارت ها را توضیح دهید.
 2. چهار مورد از اصول اساسی طرح سازمان برنامه درسی علوم اجتماعی در دوره ابتدایی را بنویسید. (صفحة 106)
 3. انواع فرصت ها برای جامعه پذیر کردن و اجتماعی شدن کودکان را بنویسید. (صفحات 109-108)
 4. برنامه ی مطالعات اجتماعی با هدف کمک به دانش آموزان در توسعه ی مطلوب نگرش ها و ارج گذاری چه مواردی را طراحی کرده است؟
 5. چرا یکی از جنبه های مهم جهانی شدن به طور قطع توسعه ی جهانی فرهنگ یا     فرهنگ های جهانی است؟

 

 

 

 • ۹۵/۰۲/۲۵
 • ۳۵۴ نمایش
 • مرتضی نژاد