یادگیری و آموزش مجازی

سهم من از فضای سایبری برای تکمیل بحث ها، مقالات، منابع و ... در کلاس درس

یادگیری و آموزش مجازی

سهم من از فضای سایبری برای تکمیل بحث ها، مقالات، منابع و ... در کلاس درس

یادگیری و آموزش مجازی

امــــــــواج زندگی را بپذیــــر؛ حتی اگـر گـاهی تو را به اعـــــماق دریـا بـبــرند!
آن مـاهی آســــــوده که همیــــشـه بـر سطـــح آب مــی بیــنی اش؛
مُرده است...

نیلوفر مرتضی نژاد هستم دکتری رشته ی مطالعات برنامه درسی دانشگاه خوارزمی
عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
زمینه های مطالعاتی مورد علاقه:
یادگیری الکترونیکی- آموزش مجازی
کارآفرینی و برنامه ی درسی در سازمان ها
یادگیری مادام العمر
لذت یادگیری
پراگماتیسم و فراگیر محوری و ...

کلاس ساعت 17-15

گروه اول: الیاسی، کاروانی، خلیلی، وجدان، یزدان و رنجی؛ اسلایدهای 10 تا 15

گروه دوم: عیدی، کحگلو، صدیقی راد، کامرانی، ارومیه پاک و قلندری: اسلایدهای 16 تا 20

گروه سوم: خانم جوادی و صالح حقگو: اسلایدهای 21 تا 24

گروه چهارم: جمشیدی، زارع،  مشهدی، صمدلویی و موسوی؛ اسلایدهای 25 تا 29

گروه پنجم: بحری، بهاری، پاشایی، جلالی، محمدی فر، حاجی زاده و معروفی: اسلایدهای 30 تا 35 

گروه ششم: آقازاده، ابراهیم زاده،کارآمد، جوادی، حیدرنسب و طهماسبی: اسلایدهای 36 تا 40 + ترجمه


کلاس ساعت 19-17

گروه اول: سورا اکبرزاده-فریده اکبرزاده-احمدی-جودی-ایلخانی و صرصری: اسلایدهای 10 تا 15

گروه دوم: صادقی-نوروزفر- شفیع پور-قاسمی-رستم زاده-خلیل زاده-چربگو: اسلایدهای 16 تا 20

گروه سوم: آهنگری و عباسی: اسلایدهای 21 تا 24

گروه چهارم: پورحمزه-سلاطین-شباهنگ و طالب زاده: اسلایدهای 25 تا 29

گروه پنجم: رقیه جباری-حوریه جباری-سعیدی فر-تقی ملک-جلالی-طلایی: اسلایدهای 30 تا 35

گروه پنجم: داننده-تنها-فاطمی-حسن خانی-اعظامی-محمدی-اسکندری-رحیم زاده- مرادی و فاضل: اسلایدهای 36 تا 40 + ترجمه

 

  • ۹۴/۰۹/۲۷
  • ۳۶۷ نمایش
  • مرتضی نژاد