یادگیری و آموزش مجازی

سهم من از فضای سایبری برای تکمیل بحث ها، مقالات، منابع و ... در کلاس درس

یادگیری و آموزش مجازی

سهم من از فضای سایبری برای تکمیل بحث ها، مقالات، منابع و ... در کلاس درس

یادگیری و آموزش مجازی

امــــــــواج زندگی را بپذیــــر؛ حتی اگـر گـاهی تو را به اعـــــماق دریـا بـبــرند!
آن مـاهی آســــــوده که همیــــشـه بـر سطـــح آب مــی بیــنی اش؛
مُرده است...

نیلوفر مرتضی نژاد هستم دکتری رشته ی مطالعات برنامه درسی دانشگاه خوارزمی
عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
زمینه های مطالعاتی مورد علاقه:
یادگیری الکترونیکی- آموزش مجازی
کارآفرینی و برنامه ی درسی در سازمان ها
یادگیری مادام العمر
لذت یادگیری
پراگماتیسم و فراگیر محوری و ...

گروه اول: الیاسی، کاروانی، خلیلی، وجدان، یزدان و رنجی؛ اسلایدهای 1 تا 7 مربوط به فایل اول

گروه دوم: عیدی، کحگلو، صدیقی راد، کامرانی، ارومیه پاک و قلندری: اسلایدهای 8 تا 17 فایل اول

گروه سوم: خانم جوادی، جمشیدی، زارع، صالح حقگو، مشهدی، صمدلویی و موسوی؛ اسلایدهای 19 تا 28 فایل اول

گروه چهارم: بحری، بهاری، پاشایی، جلالی، محمدی فر، حاجی زاده و معروفی: اسلایدهای 29 تا 35 فایل اول

گروه پنجم: آقازاده، ابراهیم زاده،کارآمد، جوادی، حیدرنسب و طهماسبی: اسلایدهای 1 تا 9 فایل دوم

 

  • ۹۴/۰۹/۰۹
  • ۲۸۶ نمایش
  • مرتضی نژاد