یادگیری و آموزش مجازی

سهم من از فضای سایبری برای تکمیل بحث ها، مقالات، منابع و ... در کلاس درس

یادگیری و آموزش مجازی

سهم من از فضای سایبری برای تکمیل بحث ها، مقالات، منابع و ... در کلاس درس

یادگیری و آموزش مجازی

امــــــــواج زندگی را بپذیــــر؛ حتی اگـر گـاهی تو را به اعـــــماق دریـا بـبــرند!
آن مـاهی آســــــوده که همیــــشـه بـر سطـــح آب مــی بیــنی اش؛
مُرده است...

نیلوفر مرتضی نژاد هستم دکتری رشته ی مطالعات برنامه درسی دانشگاه خوارزمی
عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
زمینه های مطالعاتی مورد علاقه:
یادگیری الکترونیکی- آموزش مجازی
کارآفرینی و برنامه ی درسی در سازمان ها
یادگیری مادام العمر
لذت یادگیری
پراگماتیسم و فراگیر محوری و ...

نمرات میان‌ترم درس اصول برنامه‌ریزی درسی و آموزشی

ردیف

کد دانشجو

نمره میان‌ترم از 10

1

920580165

شش و هفتاد و پنج صدم

2

920579315

هشت و شصت و پنج صدم

3

920150030

هفت و بیست و پنج صدم

4

920579350

هشت

5

920580173

هفت و نیم

6

920579341

هفت و بیست و پنج صدم

7

920025777

پنج و بیست و پنج صدم

8

920580155

هفت

9

920162443

شش

10

920580161

پنج و بیست و پنج صدم

11

920165860

سفید

12

920580156

پنج

13

920581325

چهار

14

920580190

چهار و نیم

15

920580196

چهار و هفتاد و پنج صدم

16

920579317

هفت

17

920580176

چهار و هشت دهم

18

920579361

چهار و پانزده صدم

19

911035524

هفت

20

920581328

شش و بیست و پنج صدم

21

920058447

سه و نیم

22

920580194

پنج و نیم

23

920579352

غایب

24

920580188

هفت و نیم

25

920579342

پنج

26

920579331

شش و نیم

27

93129100036

هشت و بیست و پنج صدم

28

920579312

سفید

29

920159626

غایب

30

920580180

چهار و بیست و پنج صدم

 

 

 

  • ۹۳/۱۰/۰۱
  • ۶۷۶ نمایش
  • مرتضی نژاد