یادگیری و آموزش مجازی

سهم من از فضای سایبری برای تکمیل بحث ها، مقالات، منابع و ... در کلاس درس

یادگیری و آموزش مجازی

سهم من از فضای سایبری برای تکمیل بحث ها، مقالات، منابع و ... در کلاس درس

یادگیری و آموزش مجازی

امــــــــواج زندگی را بپذیــــر؛ حتی اگـر گـاهی تو را به اعـــــماق دریـا بـبــرند!
آن مـاهی آســــــوده که همیــــشـه بـر سطـــح آب مــی بیــنی اش؛
مُرده است...

نیلوفر مرتضی نژاد هستم دکتری رشته ی مطالعات برنامه درسی دانشگاه خوارزمی
عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
زمینه های مطالعاتی مورد علاقه:
یادگیری الکترونیکی- آموزش مجازی
کارآفرینی و برنامه ی درسی در سازمان ها
یادگیری مادام العمر
لذت یادگیری
پراگماتیسم و فراگیر محوری و ...

فرحناز نوبری (فصل 3)

 1. ارتباط را تعریف کنید.   ص106
 2. .از عواملی که در ارتباط قابل بررسی و تحلیل میباشد دو عامل را توضیح دهید.ص107
 3. ارتباط کلامی را تعریف کنید.ص108     
 4. انواع ارتباط  کلامی را نام  ببرید و توضیح دهید.ص109
 5. چند اصل از چگونگی برقراری ارتباط کلامی که بیشترین کاربرد را برای کلاس درس دارد نام ببرید و به طور خلاصه توضیح دهید.ص110
 6. در فرآیند ارتباط کلامی چه اصولی در ساختار جملات استنباط و استخراج شده به برخی از آنها اشاره کنید.ص111
 7. ارتباط غیر کلامی را تعریف کنید.ص115
 8. از پدیده های کلامی که حالت ارتباط غیر کلامی دارند به چند نمونه از آنها اشاره کرده و به طور خلاصه توضیح دهید.ص117
 9. چند نمونه از پدیده های ارتباط غیر کلامی که در کلاسهای درسی مورد مطالعه قرار می دهند بنویسید.ص118
 10. الگوی گفتاری را تعریف کنید و در الگوی گفتاری به چه چیزهایی باید توجه کرد؟ ص120

مریم بهرامی (فصل 3)

1-    مفهوم ارتباط و تعاریف ارتباط از دیدگاههای مختلف؟

2-    تعریف لیتل جان از ارتباط و عوامل موثر در آن چیست توضیح دهید؟

3-    تعریف ارتباط کلامی وارتباط غیر کلامی باتوضیح ؟

4-    اصل چگونگی برقراری ارتباط کلامی از نوع گفتار را توضیح دهید؟

5-    اصول و ساختار جملات را توضیح دهید؟

6-     تاثیر برخی از پدیده های کلاسی در ارباط غیر کلامی از دیدگاه گالوی را توضیح دهید؟

7-    اصول برقراری تماس چشمی را نام ببرید و توضیح دهید؟

8-    تعریف فاصله بین افراد و انواع آنرا توضیح دهید؟

9-    روشهای تجزیه و تحلیل ارتباط را توضیح دهید؟

10-                        عوامل تجزیه و تحلیل تعاملی فلندرز چند مورد است توضیح دهید؟

طیبه خاکسار (فصل سوم)

1-    آنچه که از فرآیند ارتباط کلامی استنباط کرده اید به طور ساده  توضیح دهید؟ ص106

2-    بر اساس تعریف لتیل جان ازارتباط ،چند عامل قابل بررسی و تحلیل است ؟یک عامل را به دلخواه و خلاصه توضیح دهیدص106و107

3-     انواع ارتباط کلامی را نام ببرید و گزاره های کاری (دستوری، حقایق ...) را توضیح دهیدومثالی بزنید .ص109

4-    عوامل مؤثر در برقراری ارتباط کلامی چه چیزهایی هستند؟ص109

5-    چند اصل که در چگونگی برقراری ارتباط کلامی از نوع گفتاری بیشتر ین کاربرد را برای کلاس درس دارد نام برده و اصل تجانس و تناسیب را به طور خلاصه توضیح دهید؟ص109تا ص 113

6-     در ارتباط غیر کلامی جهت برقراری ارتباط از چه چیزهایی کمک گرفته میشود کاملآً توضیح دهید؟ص115

7-    طرز توزیع مواد آموزشی چه حالتی از ارتباط را یاد آوری میکند آنرا توضیح دهید؟ص116

8-    استنتاج آرگل از اصول ساده چشمی چند مورد است ؟................هر مورد را به طور خلاصه توضیح دهید؟ص119

9-    از نظر ادوارد هال فاصله معلم وشاگرد از چند بعد مورد بررسی قرار میگیرد نام برده  و توضیح دهید؟ص121

10-                        روشهای تجزیه و تحلیل ارتباط غیر کلامی را نام ببرید و روش تجزیه و تحلیل تعاملی فلندرز/ گالوی و فرنچ/ هریس را توضیح دهید؟ص123

11-                        عامل دهم و خیلی مهم ارتباط غیر کلامی (سکوت و ابهام )را توضیح دهید؟ص 142

 

معصومه علیزاده، مینا ترانه و ترکان افشاری (فصل پنجم)

1-                روش تدریس را تعریف و توضیح دهید؟ص 188و189

2-            روشهای تدریس را برمبنای متغیرهای مختلف طبقه بندی نام ببرید؟ص 189

3-                روشهای تدریس را براساس نوع فعالیت توضیح دهید؟ص190

4-                روشهای تدریس را برمبنای منطق و نحوه ارائه توضیح دهید؟ص 190

5-                ینی با الهام از یافته های پیشین ده معیار سنجش مستقیم و غیرمستقیم را چگونه بیان کرده است.ص191

6-                جویس وویل درباره روشهای تدریس برچه اصلی تاکید و چه دیدگاهی دارد توضیح دهید.ص193

7-                الگوی پردازش اطلاعات با اقتباس از نظریه جویس توضیح  و دو نمونه از این الگوها را نام ببرید.

8-                الگوی تعامل اجتماعی را توضیح دهیدو دو نمونه از الگوهای مرتبط با تعامل اجتماعی را نام ببرید.ص195

9-                الگوهای فردی جویس وویل را توضیح و دو نمونه از الگوهای انفرادی را نام ببرید.ص197

10-            طبقه بندی روشهای تدریس برمبنای نقش خود را توضیح دهید و بنویسید در نظام آموزش عالی برچه شیوه هایی توجه شده است؟ص199

11-            طبقه بندی روشهای آموزش برمبنای تعداد فراگیران را از نظرگئیج نام برده و توضیح دهید.ص202

 

 

 • ۹۳/۰۹/۰۹
 • ۸۶۳ نمایش
 • مرتضی نژاد

نمونه سؤال

نظرات (۳)

سلام/ خسته نباشید.
چرا برای فصل سوم 4 مدل سوال گذاشته شده مگر قرار نبود یگ گروه تعدادی را مشخص کنند. حال باید کدام نوع سوالات خوانده شود ؟

پاسخ:
پاسخ:
از اعضای گروه سوال کنید.
سلام /خانم دکتر، خسته نباشید امیدوارم اوضاع بر وفق مراد باشد.
باعرض پوزش درخواستی داشتم .قرار است این پنج شنبه امتحان فنون و روشهای تدریس گرفته شود می خواستم لطف کنید و این امتحان را به جلسه بعد موکول نمائید واقعیتش سه روز است حتی در وقت اداره هم مطالعه می کنم ولی موفق نشده ام بیش از دو فصل را تمام کنم مسلما هدف شما یادگیری است برای اینکه یادگیری ما هم بهتر حاصل شود این لطف را در حق ما مبدول نمائید قبلا نهابیت تشکر را می نمایم.

پاسخ:
پاسخ:
همان طور که از ابتدای ترم اعلام شده یا همین جلسه امتحان می دهید. یا امتحان میان ترم برگزار نخواهد شد.
سلام، خسته نباشید.استاد مگر قرار نبود سوالات بصورت گروهی و هر گروه تعدادی سوال تهیه و سپس از بین این سوالات امتحان گرفته شود حال هر کس برای خود سوال طرح و ارادئه نموده هر چند سوالات به نوعی تکرار شده اند ولی متاسفانه اصل کار که فعالیت گروهی است نادیده گرفته شده است.

پاسخ:
پاسخ:
حق با شماست