یادگیری و آموزش مجازی

سهم من از فضای سایبری برای تکمیل بحث ها، مقالات، منابع و ... در کلاس درس

یادگیری و آموزش مجازی

سهم من از فضای سایبری برای تکمیل بحث ها، مقالات، منابع و ... در کلاس درس

یادگیری و آموزش مجازی

امــــــــواج زندگی را بپذیــــر؛ حتی اگـر گـاهی تو را به اعـــــماق دریـا بـبــرند!
آن مـاهی آســــــوده که همیــــشـه بـر سطـــح آب مــی بیــنی اش؛
مُرده است...

نیلوفر مرتضی نژاد هستم دکتری رشته ی مطالعات برنامه درسی دانشگاه خوارزمی
عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
زمینه های مطالعاتی مورد علاقه:
یادگیری الکترونیکی- آموزش مجازی
کارآفرینی و برنامه ی درسی در سازمان ها
یادگیری مادام العمر
لذت یادگیری
پراگماتیسم و فراگیر محوری و ...

نمونه سوالات درس پیشرفته تدریس از کتاب روشهای فنون تدریس تالیف اسکندر فتحی آذر فصل اول

تهیه وتنظیم :فرانک ملک زاده و کبری عابدی

1-    با قبول ارتباط تدریس با یادگیری مفهوم تدریس را توضیح دهید؟همراه با ذکر یک مثال بیان کنید؟صفحه3و4

2-   فعالیتهای مشاهده شده معلم از دیدگاه گرین چند نمونه است؟یکی را به دلخواه توضیح دهید؟صفحه6

3-  تدریس مهارتهای تفکر به چند شیوه صورت می گیرد؟توضیح دهید؟صفحه 9

4-   مفهوم تفکر را توضیح دهید؟صفحه 12

5-   شیوه های تدریس از دیدگاه بونود کدامند؟توضیح دهید؟صفحه16

6-   روشهای حل مساله را توضیح داده و دسته بندی دیویی را بنویسید؟ صفحه19و20

7-   تفکر انتقادی به چه معناست؟ صفحه20

8-  چگونگی ارتباط انگیزش با حل مساله را از چند نظریه می توان بررسی کرد؟ صفحه29

9-   از دیدگاه برونر یک نظریه تدریس باید چند مشخصه و ماهیت داشته باشد؟ صفحه37

10- نظر هیلگارد را درباره ماهیت پزوهش توضیح دهید؟ صفحه38

فصل دوم (زهرا محمدوند)

1-    یادگیری را تعریف کنید (50)

 

2-     علم یادگیری راازدیدگاههای مختلف توضیح دهید.(51)

 

3-     جریان یادگیری را ازنظر اسکینر توضیح دهید.(53)

 

4-     اصول رفتارگرایی رابرای جریان تدریس شرح دهید.(56)

 

5-     مراحل جریان تدریس مستقیم رانام ببرید وبطور خلاصه توضیح دهید.(58)

 

6-      یادگیری رااز دیدگاه شناخت گرایان توضیح دهید.(58)

 

7-     ازنظر شناخت گرایان عوامل تعیین شده درفرایند پردازش ا طلاعات را نام برده وهرکدام را بطور خلاصه توضیح دهید.(60)

 

8-     باتوجه به فرآیندیادگیری گانیه وبریجس مراحل تدریس را به طور خلاصه توضیح دهید.(65) 

 

فصل 3 (فرحناز نوبری فرد)

.آگاهی معلم در چه چیزهایی تاثیر دارد؟

اگرچه آگاهی معلم از مفهوم و هدف تدریس مبتواند فعالیتهای او را در کلاس تحت تاثیر قرار دهد و نیز آگاهی از اصول روانشناسی شیوه های کار او را سازمان بخشد و به ژرفای علم سوق دهد.

2.تدریس چه فرآیندی است؟

تدریس یک فرآیند ارتباط است

3.چه چیزی نقش اساسی در تدریس کارآمد دارد؟

برقراری ارتباط مناسب

4.چه چیزی در برقراری ارتباط معلم نهفته است؟

اصول تشخیص قوی یا ضعیف بودن تدریس معلم در چگونگی برقرار ارتباط او نهفته است

5.چه چیزی نقش عمده ای در موثر بودن تدریس دارد؟

کیفیت پیام رسانی معلم

6.معلم چه چیزی را به خوبی باید باموزد؟

معلم پیش از اینکه با شیوه های تدریس آشنا شود بهتر است که اصول برقراری ارتباط را به خوبی بیاموزد وآنرا سرلوحه خود قرار دهد.

7.چه چیزهایی نقش اساسی در تدریس دارند؟

سازمان دادن و بهینه سازی تدریس

8.مفهوم ارتباط چیست؟

ارتباط جریانی است که توسط آن دو یا چند عامل فعل و انفعالی به نحوی درگیر میشود تا امکان رد و بدل کردن پیام ها و رمز ها در شکلی انعطاف پذیر فراهم کرد تا هدفی برآورده شود

9.چند عامل در ارتباط قابل بررسی و تحلیل میباشد؟

نخست آنکه: ارتباط حالت جریانی دارد یعنی ارتباط یک سو و خطی ندارد بلکه حالت دو طرفه است

دوم آنکه: در جریان ارتباط حداقل دو عامل فعل و انفعال چون معلم و فراگیر هردو مورد نیاز است...

سوم : رد و بدل کردن پیامها باید در شکلی انعطاف پذیرانی برگیرد

چهارم: ارسال و دریافت پیام در راستای برآورد اهدافی صورت می گیرد

10.اهداف اصلی در ارتباط در کلاس درس چیست؟

یادگیری

11.ارتباط به چند صورت میباشد؟

دو صورت:1.ارتباط کلامی   2.ارتباط غیر کلامی

12.یکی از روشهای برقراری ارتباط کلامی چیست؟

استفاده از اعداد و کلمات که به حالت گفتاری و نوشتاری مطرح میشود

13.ارتباط کلامی چه نوع ارتباطی است؟

یکی از روشهای برقراری ارتباط استفاده از کلمات و اعداد است.این کلمات و اعداد به حالت گفتاری یا نوشتاری مطرح میشود که هر دو در مفهومی به نام ارتباط کلامی مطرح میشوند.

14.ارتباط کلامی به چند بخش تقسیم میشود؟

الف)گزاره های باوری و پیش بینی    ب)گزاره های دستوری    ج)گزاره های پیشنهادی      د) گزاره های احساسی      ه)گزاره های کاری       و)گزاره های حقایق

15.ارتباط کلامی چه نوع کاربردی در کلاس دارد؟

الف)روشن بودن گفتار    ب)ساختار جملات     ج)زبان محاوره ای و نوشتار    د)بازخورد در ارتباط    ه)تناسب ئ تجانس در گفتار  و)شدت گفتار    ز)سرعت گفتار و روان بودن آن

16.در فرآیند ارتباط کلامی از چه اصولی در ساختار جملات استنباط ئ استخراج کردند؟اشاره کنید.

1)جملات ساده   2)پیچیدگیهای دستوری زبان به جملات ساده    3)واکنش به جملات منفی طولانی تر    4)استفاده زیاد از حروف ربط  5)مدت زمان لازم در ارزیابی درست   6)جمله ها با ساختار ترکیبی متفاوت    7)عوامل معانی و عملی در زبان با عوامل ترکیبی

17.ارتباط غیر کلامی چه نوع ارتباطی است؟

انسان جهت برقراری ارتباط ناگزیر از ارسال و دریافت پبام است.در این جریان از کلمات اعداد تصاویر اشیا و رفتار و حرکاتی که برای طرف مقابل دارای مفهوم اند و یا در تفهیم ارتباط کلامی کمک می نمایند استفاده میکند. ایما و اشاره و حرکات و رفتاری را که دارای معنی اند اما به حالت کلامی و گفتاری ارایه نمیشود ارتباط غیر کلامی می گویند.

18.از بسیاری از پدیده های کلاسی که حالت ارتباط غیر کلامی دارند به چند نمونه آن اشاره کنید.

1)طرز توضیع مواد آموزشی   2)توجه به فراگیران به هنگام گفتار    3)تقویت غیر کلامی   4)مدت زمان تدریس در یک مفهوم   5)حرکت معلم در کلاس

19.چند نمونه از پدیده های ارتباط کلامی که میتوان در کلاس مورد مطالعه قرار داد نام ببرید؟

1)حرکات و تماس چشمی    2)الگوی گفتاری    3)فاصله بین افراد    4) حالت و وضعیت     5)حرکات بدنی یا به اصطلاح زبان بدنی

20.تماس چشمی چه نوع ارتباطی است؟اصول ساده در برقراری تماس چشمی که باید به آنها اشاره شود را نام ببرید؟

از اشارات و حرکات چشمی میتوان برخی از مسایل احساسی افراد را درک نمود چشمها عامل نیرومندی در ارتباط هستند        الف)فردی که هنگام ردوبدل کردن پیام با فرد دیگری تماس چشمی بیشتری داشته باشد      ب)خیره نگاه کردن متناوب در کلاس های درس       ج) نگاه کردن میتواند فرد را برای کنش و واکنش و برقراری ارتباط دعوت نماید

21.الگوی گفتاری چیست؟در الگوی گفتاری به چه چیزی باید توجه کرد؟

از تن صدا و طرز بیان افراد میتوان مفاهیمی را استنباط نمود.گاهی گفتن((بلی)) معنی فراتر از ((نه)) دارد.روی همین اصل طرز گفتار و حرکاتفرد به هنگام ارایه مطلب در یادگیری تاثیر بسزایی دارد

22.در بین افراد نوع فاصله ای است؟فاصله بین افراد چند حالت مشخص شده است؟

فاصله بین افراد:فاصله یکی از مهمترین عواملی است که در احساس درونی افراد تاثیر می گذارد وقتی اشخاص با یکدیگر صحبت میکنند فاصله ای را بین خود نگه میدارند

الف)فاصله نزدیک     ب)فاصله شخصی     ج)فاصله اجتماعی    د)فاصله عمومی

  • ۹۳/۰۹/۰۳
  • ۷۴۵ نمایش
  • مرتضی نژاد

نمونه سؤال